0 votes
in Society & Culture by

gimana siy konsep hari kiamat menurut kitab suci kalian?

39 Answers

0 votes
by (3.7k points)
 
Best answer

Hancurnya sistem tata surya kita

0 votes
by (2.6k points)

Rasulullah S.A.W. "Sesungguhnyakiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat sepuluh tanda :-

* 1 Asap

* 2 Dajjal

* 3 Binatang melata di bumi

* 4 Terbitnya matahari sebelah barat

* 5 Turunnya Nabi Isa A.S

* 6 Keluarnya Yakjuj dan Makjuj

* 7 Gerhana di timur

* 8 Gerhana di barat

* 9 Gerhana di jazirah Arab

* 10 Keluarnya api dari kota Yamanmenghalau manusia ke tempat pengiringan mereka.

Dajjal maksudnya ialah bahayabesar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai harikiamat. Dajjal boleh membuat apa sahaja perkara-perkara yang luar biasa.Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara keduamatanya tertulis perkataan 'Ini adalah orang kafir'.

Asap akan memenuhi timur danbarat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkenaasap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafirpula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telingadan dubur mereka.

Binatang melata yang dikenalisebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, iaakan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akanmembawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S.

Apabila binatang ini memukulkantongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orangitu 'Ini adalah orang yang beriman'. Apabila tongkat itu dipukul ke dahiorang yang kafir, maka akan tertulislah 'Ini adalah orang kafir'.

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeriSyam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.Sakan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.

Yakjuj dan Makjuj pula akankeluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendunganyang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini,bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiahdiminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.

Rasulullah S.A.W telah bersabda," Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualandi pasar, sedikit sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan.Ghibah menjadi-jadi di merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina,orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang dimasjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq"

Berkata Ali bin Abi Talib,Akan datag di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya sahaja,agama hanya bentuk sahaja, Al-Qur'an hanya dijadikan bacaan sahaja, merekamendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut AsmaAllah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama, darimereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga.Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat."

Sabda Rasulullah S.A.W, "Apabilaharta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagianbergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan sepertipinjaman, belajar lain daripada agama, orang lelaki taat kepada isterinya,menderhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suaralantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik, oarngdimuliakan kerana ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukankerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah

0 votes
by (14.1m points)

Hari kiamat hari yg mengguncangkan umat, d hari itu ibu lupa pd anaknya, masing2 dlm ketakutan, gunung2 berterbangan laksana kapas, dan apa yg namanya hidup, mati. Hanya allahlah yg tetap hidup kekal slamanya, kmudian dia akan mengganti langit yg baru.

0 votes
by (14.1m points)

ada dajjal, matahari terbit dari barat, yukjuj dan muhjuj, munculnya nabi isa, imam mahdi, banyak anak durhaka ke ortu,sedikitnya orang beriman, kejahatan merajalela. and masih banyak lagi, aq gag apal semuanya. :D

0 votes
by (660 points)

Daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari ra. berkata: Datang kepada kami Rasulullah saw. dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda: Apa yang kamu perbincangkan?. Kami menjawab: Kami sedang berbincang tentang hari qiamat.Lalu Nabi saw. bersabda: Tidak akan terjadi hari qiamat sehingga kamu melihat sebelumnya sepuluh macam tanda-tandanya. Kemudian beliau menyebutkannya.......

0 votes
by (580 points)

kiamat ada dua macam kiamat kecil dan kiamat besar...

contoh kiamat kecil bencana alam

kiamat besar kehancuran bumi ketika trompet sangkakala malaikat israfil ditiup. manusia berterbangan seperti anai-anai, gunung-gunung beterbangan. ancur deh bumi tidak ada manusia yg selamat....

dan rang yang berada di waktu itu adalah orang-orang yang sangat merugi....!!!

0 votes
by (9.0k points)

dalam Alqur'an surat alqori'ah(hari kiamat) ayat1-11;

...."Hari kiamat...Apakah hari kiamat itu.?..Taukah kamu apa hari kiamat itu?

Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran...Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan...Dan adapun orang yang berat timbangan kebaikanya...Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan...Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya...Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah....Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu?..."Yaitu api yang sangat panas.

0 votes
by (1.2k points)

gak akan ada akal...

0 votes
by
http://buystromectolon.com/ - ivermectin tablets online
0 votes
by
Amoxil Dosage For Children
Welcome to zPertanyaan Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...